Müzayede Kuralları

 

1. Marmara Müzayede aracı konumundadır ve doğrudan şatış yapılmamaktadır. Üçüncü şahısların ürünleri açık artırma yöntemiyle satılmaktadır. Müzayedelerimizin başlangıç ve bitiş tarih bilgileri sitemizde belirtilmiştir. Bu katalogda belirtilmiş olan fiyatlar başlangıç fiyatlarıdır. Başlangıç fiyatları altına ürün satılmaz.

2. Online müzayedelere katılabilmek için, www.marmaramuzayede.com  adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.

3. Müzayedelerimizde 2863 Sayılı "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu" na aykırı ürünlerin satışı yapılmamaktadır.

4. Müzayedelerimizde,  Firmamız online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır. Satın alınan eserin bedeli peşin olarak ödenir. Posta/ Kargo ücreti alıcıya aittir.Kazanılan ürünlerin kargolama süresi ödemeye müteakip 3 iş günüdür. 

5. Eserin satış bedeli, internet müzayedesinde kazanılan ürüne verilen son pey miktarı üzerinden %20 müzayede hizmet komisyonu  ve alınan müzayede hizmet komisyonuna %18 KDV  ilave edilerek bulunur. 13 gün içerisinde bedelleri ödenmeyen ürünler iptal edilir. Bu durumun tekrarlanması halinde üyelik iptal edilir. Farklı üyeliklerle bu olumsuz davranışın gerçekleşmesi halinde Marmara Müzayede avukatları aracılığıyla kanuni yoldan işlem başlatılır.

6.  Ürüne en yüksek peyi veren kişi, ürünü satın almaya hak kazanır. Bir ürüne pey veren tek kişi ise, o ürünü başlangıç fiyatına alır. Şayet birden fazla ise, en fazla pey veren, kendisinden önceki pey verenin aşağıda yazılı artırma kademeleri dâhilinde ilavesiyle süre sonunda ürünü satın almaya hakkı olur. Güncel fiyatlarda, "Yeşil renk" ürünü kazandığınızı, "Kırmızı renk" peyinizin geçildiğini gösterir.

7. Pey veren üyelerin, en yüksek limiti girmesi tavsiye edilmektedir. Üye tarafından verilen en yüksek teklif, üyenin en son rakamı olmak zorunda değildir. Otomatik pey yükseltme sistemine göre; bir başka üyeye ait alt rakamdaki pey, verilen peyi takip eder. Üye tarafından verilen peyin geçilmesi halinde üye e-mail ile bilgilendirilir.Bir kez pey ileri süren alıcı, kendisini meşru şekilde aşan bir diğer pey kabul edilene kadar peyinden sorumlu olarak kalır. Müzayedeye girilen peyler kayıtlı olup, iptal edilmesi için tarafımıza bilgi verilmesi gerekmektedir. Doğrudan pey iptali mümkün değildir.

8. İlan edilen lotların açıklamaları bağlayıcı ve nihai değildir. Firmamız açıklama ve görseller konusunda imkânları dâhilinde en detaylı ve gerçeğe en yakın bilgileri vermeye özen gösterir. Üyelerimizden, lotların mümkünse yerinde incelenmesi, mümkün değilse, tarafımızla irtibata geçerek dikkatlice inceleme için yardım istemeleri önerilir. Tüm eserlerin “Haliyle” satışa sunulduğunu, alıcı satılan malı pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu'nun 198. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında haliyle yazma zorunluluğu yoktur.  Marmara Müzayede, satın alınan malın tekeffülü ile mükellef değildir. Bu konuda müzayedeye katılanlar gelecekte şirketimizden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktırlar. Ayrıca Marmara Müzayede hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

9. 5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine MARMARA MÜZAYEDE’nin rücu hakkı saklıdır.

10. Firmamız, müzayedede yer alan herhangi bir eseri,  başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak, satışını reddetmek, gerekirse müzayedeyi katalog ve sıra numarasını izlemeden yapma hakkına sahiptir. Müzayedeye konulan eserleri veya bazı lotları müzayede öncesinde veya esnasında satıştan çekme hakkı tarafımızdan mahfuzdur. Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumunda hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

11. Firmamız hiç bir mazeret göstermeden dilediği şahısları müzayedeye kaydetmeme, kaydedilmiş olanların kaydını silme, yapılan satışı kanuni ve ödeme gerekçelerine bağlı olarak iptal etme hakkına sahiptir. Üyeler tarafından verilen peylerin kabulü, firmamızın insiyatifindedir. Müzayedeye katılarak 5000TL (beşbin) ve daha yüksek bir bedelle eser satın alan gerçek ve tüzel kişileri 4208 sayılı kanun gereğince kimlik tespiti yapılacaktır.

12.Sitemize kayıt esnasında verdiğiniz e-mail adresinize ve cep telefonu numaranıza bilgilendirme mesajları gönderilecektir. Bunları almak istemiyorsanız iletisim@marmaramuzayede.com adresine SMS İPTAL veya E-MAIL İPTAL yazılı mesaj göndermeniz yeterlidir. Müzayede sonuçları, sistemimizde bulunan e-mail adresinize müzayede bitiminde gönderilecektir.

13. Müzayede katılımcısının müzayede katılım sözleşmesinde yada üyelik esnasında belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, e-posta veya telefonla yapılan bildirim ve tebligatların verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve kargo şirketlerinde yaşanan gecikmeler nedeniyle müzayede katılımcısına geç ulaşmasından şirketimiz sorumlu değildir.

14. İnternet sitemizde yayınlanan veya kataloglarımızda bulunan tüm bilgi, yazı ve görüntülerin hakkı mahfuzdur. Marmara Müzayede'nin izni olmadan kullanılamaz.

15. Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

16. Sitemize üye olanlar burada yazılı şartları aynen kabul etmiş sayılırlar.

Müzayede pey artırım şekli aşağıdaki gibidir.

1 TL - 20 TL arası:                 1 TL
20 TL - 50 TL arası:               2 TL
50 TL - 100 TL arası              5 TL
100 TL - 200 TL arası:          10 TL
200 TL - 500 TL arası           20 TL
500 TL - 1.000 TL arası:       50 TL
1.000 TL - 2.000 TL arası:   100 TL
2.000 TL -  5.000 TL arası:  250 TL

5.000 TL - 10.000 TL arası: 500 TL

10.000 TL’den sonra         : 1.000 TL